Vol 58, No 2 (2008)
Opis przypadków

open access

Page views 552
Article views/downloads 3444
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rzekomonaczyniakowy rozrost zrębu piersi – prezentacja dwóch leczonych zachowawczo pacjentów objętych długoterminową obserwacją

J. Jędrys, L. Rudnicka-Sosin, W. Nowak
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):157.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology