Vol 58, No 2 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 323
Article views/downloads 948
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Śródoperacyjne badanie palpacyjne jamy pachowej jako element biopsji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi

P. Pluta, D. Nejc, J. Piekarski, G. Pasz-Walczak, J. Jakubik, A. Berner, P. Sęk, A. Bilski, A. Durczyński, A. Jeziorski
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):147.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology