Vol 58, No 2 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 292
Article views/downloads 666
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wpływu standardowej chemioterapii na wielkość populacji limfocytów T γδ oraz subpopulacji aktywowanych limfocytów T γδ CD25+ i T γδ CD69+ w krwi obwodowej chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) i szpiczaka mnogiego (MM)

E. Sowińska, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Kuliczkowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):138.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology