Vol 58, No 2 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 314
Article views/downloads 944
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Jednoczesna radiochemioterapia chorych na raka ustnej części gardła: ocena odległych wyników i analiza czynników prognostycznych

A. Kawecki, A. Jarząbski, W. Rolski, B. Jagielska, Z. Szutkowski, D. Kiprian, B. Pawłowska-Sendułka, Z. Laskus, S. Falkowski, W. Michalski, R. Krajewski
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):125.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology