Vol 58, No 1 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 331
Article views/downloads 585
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Podstawowe parametry oceny angiogenezy w złośliwych guzach germinalnych o lokalizacji pozaczaszkowej u dzieci

K. Sznurkowska, S. Popadiuk, M. Klimkowska, M. Korzon, A. Chybicka, K. Bilska, M. Wysocki, M. Dzierżęga, M. Krawczuk-Rybak, J. Kowalczyk, K. Szmyd, M. Szumera, J. Trelińska, J. Wachowiak, H. Wiśniewska-Ślusarz, W. Woźniak
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):48.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology