Vol 58, No 1 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Ewa Curie-Labouisse 1904-2007

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):1.
Artykuły oryginalne

W pełni automatyczny robot kierowany MRI w brachyterapii stercza

D. Stoianovici, B. Vigaru, D. Petrisor, M. Muntener, A. Patriciu, D. Song

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):18.

Własne doświadczenia w ocenie klinicznej wartości laparoskopowych resekcji jelita grubego i odbytnicy z powodu raka

J. Kulig, P. Richter, C. Osuch, M. Szura

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):26.

Zastosowanie biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG do weryfikacji zmian w piersiach

E. Łuczyńska, A. Kocurek, S. Dyczek, P. Skotnicki, A. Stelmach, K. Herman

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):33.

Podstawowe parametry oceny angiogenezy w złośliwych guzach germinalnych o lokalizacji pozaczaszkowej u dzieci

K. Sznurkowska, S. Popadiuk, M. Klimkowska, M. Korzon, A. Chybicka, K. Bilska, M. Wysocki, M. Dzierżęga, M. Krawczuk-Rybak, J. Kowalczyk, K. Szmyd, M. Szumera, J. Trelińska, J. Wachowiak, H. Wiśniewska-Ślusarz, W. Woźniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):48.
Krótkie doniesienia

Radioterapia z podwyższeniem dawki w leczeniu raka nosogardła w stadium T1 i T2

J. J. Lu, Q. Zhang, K. Mun Lee, K. Seng Loh, K. Siang Luke Tan

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):55.

Metoda zapewnienia jakości brachyterapii endorektalnej o wysokiej mocy dawki

S. Devic, T. Vuong, M. Evans, E. Podgorsak

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):57.
Opis przypadku

Olbrzymi guz stromalny przewodu pokarmowego – opis przypadku

R. Jaworski, J. Zieliński, M. Gross, A. Kopacz

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):59.
Artykuły przeglądowe

Farmakogenetyka - znaczenie w chemioterapii raka jelita grubego

M. Panczyk, M. Mirowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):62.

Nowotwory u chorych po transplantacjach narządów

M. Kowal

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):70.
Rekomendacje

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Profilaktyka i przeciwzakrzepowe leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi

A. Fijałkowska, A. Szawłowski, M. Wojtukiewicz, K. Zawilska

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):78.
Varia

Artykuł 192 Kodeksu Karnego

K. Wroński, J. Okraszewski, A. Górski, R. Bocian

DOI: 10.5603/njo.v58i1.52337
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):82.
Wspomnienie

Wspomnienie o dr med. Beacie Utrackiej-Hutka

E. Nowara

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):86.
Onkologia w Internecie
Sprawozdanie

Spotkanie po ASCO 2007

B. Radecka

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):92.
Kronika

Pracownia Historii Onkologii

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):100.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):101.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):106.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl