Vol 58, No 1 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 432
Article views/downloads 4480
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG do weryfikacji zmian w piersiach

E. Łuczyńska, A. Kocurek, S. Dyczek, P. Skotnicki, A. Stelmach, K. Herman
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(1):33.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology