Vol 59, No 6 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 459
Article views/downloads 829
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wczesne powikłania terapii indukcyjnej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) leczonych według programu ALL IC-BFM 2002

O. Zając-Spychała, K. Derwich, A. Grajewska, K. Stefankiewicz, A. Sobkowiak, M. Pastusiak, J. Wachowiak
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):448.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology