Vol 59, No 6 (2009)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji
Artykuły oryginalne

Mastektomia z zachowaniem skóry piersi (skin sparing)  i natychmiastową rekonstrukcją tkankami autogennymi - ocena powikłań i ryzyka wznowy miejscowej na podstawie 9-letnich doświadczeń własnych

S. Mazur, M. Nagadowska, R. Chmielewski, J. Piechocki, T. Majewski, K. Czerniawski, Z. Mentrak, L. Sieńko, E. Towpi

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):436.

Wczesne powikłania terapii indukcyjnej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) leczonych według programu ALL IC-BFM 2002

O. Zając-Spychała, K. Derwich, A. Grajewska, K. Stefankiewicz, A. Sobkowiak, M. Pastusiak, J. Wachowiak

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):448.
Opis przypadków
Artykuły przeglądowe

Macierzyste komórki nowotworowe, a oporność nowotworów na terapię

M. Statkiewicz, M. Małecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):456.

Przerzuty raka piersi do mózgu – nowe podejście terapeutyczne

A. Niwińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):464.
Rekomendacje
Historia medycyny
Varia

Benefis prof. Andrzeja Kopacza

J. Zieliński, J. Jaśkiewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):477.
Onkologia w Internecie

Serwis internetowy European Society of Surgical Oncology

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):480.
Sprawozdania

First European Plastic Surgery Research Council Meeting

T. Majewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):483.

XI Annual Lynn Sage Breast Cancer Symposium w Chicago

R. Chmielewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):484.
Ocena książki

Women’s Health Concerns SOURCEBOOK

W. Chmielarczyk, G. Kamińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):486.
Kronika

VII Łódzkie Dni Onkologiczne

P. Sęk

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):488.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):491.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):496.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl