Vol 59, No 6 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 353
Article views/downloads 2230
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Technika całkowitego wycięcia krezki odbytnicy (TME) zwiększa skuteczność brzuszno-krzyżowej amputacji odbytnicy (ASAR) u pacjentów z dolnym rakiem odbytnicy

M. Bębenek, M. Rząca
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):442.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology