Vol 59, No 6 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 438
Article views/downloads 1427
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Mastektomia z zachowaniem skóry piersi (skin sparing)  i natychmiastową rekonstrukcją tkankami autogennymi - ocena powikłań i ryzyka wznowy miejscowej na podstawie 9-letnich doświadczeń własnych

S. Mazur, M. Nagadowska, R. Chmielewski, J. Piechocki, T. Majewski, K. Czerniawski, Z. Mentrak, L. Sieńko, E. Towpi
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):436.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology