Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host
Vol 59, No 6 (2009)
Artykuł na zaproszenie Redakcji

open access

Page views 334
Article views/downloads 1229
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wskaźniki przeżyć chorych na nowotwory, jakość życia i wyleczalność: koncepcje i obliczenia ze szczególnym uwzględnieniem metody tabeli przeżyć (actuarial) w oszacowaniu wskaźników przeżyć

R. F. Mould
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(6):421.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file
Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host

Nowotwory. Journal of Oncology