Vol 59, No 5 (2009)
Opis przypadków

open access

Page views 287
Article views/downloads 966
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia białaczki plazmocytowej według programu PAD (bortezomib + doksorubicyna + deksametazon)

M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, K. Warzocha
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):357.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology