Vol 59, No 5 (2009)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Europejski Rejestr Wyników Leczenia mający na celu poprawę jakości leczenia w chirurgii kolorektalnej; inicjatywa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

W. van Gijn, J. M. Wouters, M. J. Peeters, Cornelis J. H. van de Velde

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):331.
Artykuł oryginalny
Opis przypadków

Grzybica inwazyjna u dwójki dzieci z ostrą białaczką. Opis przypadków

K. Derwich, M. Andrzejewska, P. Mańkowski, J. Wachowiak

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):353.

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia białaczki plazmocytowej według programu PAD (bortezomib + doksorubicyna + deksametazon)

M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, K. Warzocha

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):357.
Artykuły przeglądowe

Chemioterapia – główne przyczyny niepowodzeń

I. Mitrus, S. Szala

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):368.

Chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe właściwości kurkuminy

M. A. Szczepański, A. Grzanka

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):377.
Historia medycyny

Mikołaj Kopernik i zapobieganie zarazie

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):385.
Varia

Specjalizacja w dziedzinie fizyki medycznej

B. Gwiazdowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):389.
Onkologia w Internecie

Serwis GoPubMed.org

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):391.
List do Redakcji
Sprawozdanie

Spotkanie po ASCO

B. Radecka

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):394.
Wspomnienia

Pożegnanie prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego

J. Zaręba-Wronkowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):407.

Wspomnienie o dr med. Halinie Świątkowskiej

K. Lerczak

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):409.

Wspomnienie o Zofii Sikorskiej-Ratschka

T. Sikorska Shaw

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):410.
Kronika

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):412.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):415.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(5):419.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl