Vol 59, No 3 (2009)
Technika operacyjna

open access

Page views 467
Article views/downloads 3779
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Hepatojejunostomia obwodowa: alternatywna metoda leczenia paliatywnego nieresekcyjnych guzów wnęki wątroby. Doniesienie wstępne i przegląd piśmiennictwa

D. Szymański, A. Durczyński, J. Strzelczyk
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):188.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology