Vol 59, No 3 (2009)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia

J. Ph. Janssens, M. Vandeloo

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):159.
Artykuły oryginalne

Rak przytarczyc: opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

A. Lulsegged, A. Thomas, P. Sinha

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):168.

Ocena dysfunkcji dużych gruczołów ślinowych u chorych napromienianych z powodu nowotworów rejonu głowy i szyi

D. Kiprian, J. Niewiadomska, A. Kawecki, W. Rolski, W. Michalski, I. Kozłowicz-Gudzińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):174.
Krótkie doniesienie

Narażenie na promieniowanie w brachyterapii prostaty implantami stałymi bez fluoroskopii

J. N Aronowitz, G. Connock, R. Haq, M. J. Morin

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):184.
Technika operacyjna
Opis przypadków

Zaburzenia hemostazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Opis dwóch przypadków

M. Duś, M. Samborska, K. Derwich

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):194.

Trzykrotna remisja uzyskiwana leczeniem bortezomibem u chorej z dziesięcioletnim przebiegiem szpiczaka plazmocytowego

M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, K. Warzocha

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):198.
Artykuły przeglądowe

Wartość diagnostyczna badania mammograficznego po zabiegach plastycznych i rekonstrukcyjnych piersi

K. Wardzyńska, E. Wesołowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):203.

Chirurgiczne leczenie neoplazji śródnabłonkowej w przełyku Barretta

W. P. Polkowski, J. Mielko

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):210.
Historia medycyny

Wybór zdjęć rentgenowskich głowy i szyi z lat 1896-1904

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):215.
Varia

Wykład dedykowany prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu: Starość i nowotwory

A. Kułakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):226.
Onkologia w Internecie

Portal Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (UICC)

A. Komorowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):228.
Wspomnienie

Wspomnienie o dr. med. Jerzym Pietruszkiewiczu

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):232.
Listy do Redakcji

Patenty radowe

J. C. Villforth

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):233.

Patenty rentgenowskie

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):235.
Ocena książek

„Leczenie bólu”  (Jerzy Wordliczek i Jan Dobrogowski)

J. Jarosz

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):237.
Kronika

Prof. Jacek Jassem skarbnikiem EORTC

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):241.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):243.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):248.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl