Vol 59, No 3 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 309
Article views/downloads 839
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena dysfunkcji dużych gruczołów ślinowych u chorych napromienianych z powodu nowotworów rejonu głowy i szyi

D. Kiprian, J. Niewiadomska, A. Kawecki, W. Rolski, W. Michalski, I. Kozłowicz-Gudzińska
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(3):174.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology