Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host
Vol 59, No 2 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 308
Article views/downloads 605
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Analiza wpływu radioterapii śródoperacyjnej przy użyciu akceleratora liniowego na częstość powikłań pooperacyjnych u chorych z nieresekcyjnym rakiem trzustki

T. Popiela, P. Richter, M. Sierżęga, T. Kowalska, C. Osuch, J. Pszon, J. Legutko, J. Kulig
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):87.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file
Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host

Nowotwory. Journal of Oncology