Vol 59, No 2 (2009)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły oryginalne

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Pierwszy rok działalności w województwie pomorskim

I. Chruścicka, J. Jaśkiewicz, P. Rak, B. Imko-Walczuk

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):82.

Analiza wpływu radioterapii śródoperacyjnej przy użyciu akceleratora liniowego na częstość powikłań pooperacyjnych u chorych z nieresekcyjnym rakiem trzustki

T. Popiela, P. Richter, M. Sierżęga, T. Kowalska, C. Osuch, J. Pszon, J. Legutko, J. Kulig

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):87.
Krótkie doniesienie
Opis przypadku

Przerzuty czerniaka do narządów przewodu pokarmowego

J. Godlewski, G. Kuciel-Lisieska, M. Tenderenda, P. Troska, T. Widawski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):96.
Artykuły przeglądowe

Metody zespoleń przełyku z innymi narządami – przegląd literatury

W. J. Kruszewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):99.

Znaczenie starzenia na poziomie komórki w walce z chorobą nowotworową

A. Litwiniec, A. Grzanka

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):104.
Rekomendacje

Czerniaki skóry – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W. Ruka, M. Krzakowski, W. Placek, P. Rutkowski, Z. I. Nowecki, J. Fijuth, A. Nasierowska-Guttmejer, A. Jeziorski, L. Rudnicka, P. Murawa, J. Słuszniak, P. Potemski, R. Zaucha, P. J. Wysocki, W. Polkowski, G. Kamińska-Winciorek, S. Bajcar, W. Biernat, E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):114.
Varia

Palenie tytoniu: wybrane ilustracje

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):126.
Onkologia w Internecie

Medyczne zasoby „Wikipedii – Wolnej Encyklopedii”

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):133.
Wspomnienie

Wspomnienie o doktorze C. Chester Stock

M. Chorąży

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):138.
List do Redakcji
Sprawozdanie

Sprawozdanie z 14. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) w Hadze

J. Tabor, T. Wojewoda, K. Herman

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):142.
Ocena książki

„Podstawy opieki paliatywnej” (red. Krystyna de Walden-Gałuszko)

J. Jarosz

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):145.
Kronika

Nominacje, wybory

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):147.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):149.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):154.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl