Vol 59, No 2 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 321
Article views/downloads 1172
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Pierwszy rok działalności w województwie pomorskim

I. Chruścicka, J. Jaśkiewicz, P. Rak, B. Imko-Walczuk
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):82.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology