Vol 59, No 2 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 329
Article views/downloads 1040
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Badania przesiewowe na obecność kinazy pirogronianowej M2 w stolcu u chorych z inwazyjnym i przedinwazyjnym rakiem jelita grubego: szacunkowa swoistość metody oraz wyniki uzyskane w grupie 4854 ochotników, przedstawione w funkcji wieku

C. Tonus, G. Neupert, K. Witzel
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(2):75.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology