Vol 59, No 1 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 322
Article views/downloads 929
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ kserostomii na jakość życia chorych napromienianych z powodu nowotworów narządów głowy i szyi

D. Kiprian, A. Kawecki, W. Rolski, W. Michalski
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):25.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology