Vol 59, No 1 (2009)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Nowotwory serca

P. Tai, E. Yu

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):1.
Artykuły oryginalne

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych na mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej

P. Piotrowski, P. Rutkowski, W. Dziewirski, Z. I. Nowecki, M. Zdzienicki, A. Cichocki, W. Ruka

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):9.

Wpływ kserostomii na jakość życia chorych napromienianych z powodu nowotworów narządów głowy i szyi

D. Kiprian, A. Kawecki, W. Rolski, W. Michalski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):25.
Opis przypadku

Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka przełyku

J. Godlewski, G. Kuciel-Lisieska, M. Tenderenda, P. Troska, T. Widawski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):30.
Artykuł przeglądowy

Wyciszanie nadekspresji genu MDR1 za pomocą siRNA: nośniki, efekty, perspektywy

O. Potapińska, M. Wąsik

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):33.
Materiały do historii onkologii w Polsce

Początki anestezjologii w Instytucie Onkologii w Warszawie

A. Kułakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):40.
Varia

Rodzaje dokumentacji medycznej

K. Wroński, J. Cywiński, J. Okraszewski, R. Bocian

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):43.
Onkologia w Internecie

Serwis internetowy European Society for Medical Oncology (ESMO)

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):51.
Wspomnienie

Wspomnienie o doc. dr hab. med. Władysławie Nowakowskim

M. Górnaś

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):55.

Doktor Władysław Nowakowski, nasz Prezes (słowo nad trumną)

R. Nowoszewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):56.
Listy do Redakcji

Rad – widzialne światło

J. E. Burns

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):57.

Lampa Thomasa Edisona oparta na promieniach X

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):58.
Ocena książek

„Ginekologia onkologiczna. Wiedza i humanizm” (red. Jan Zieliński)

W. Chmielarczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):59.
Kronika

Kronika

- Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):62.

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):62.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):65.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):70.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl