Vol 59, No 1 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 322
Article views/downloads 611
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne u chorych hospitalizowanych w oddziałach chirurgii onkologicznej

T. Olesiński, A. Szawłowski, A. Fijałkowska
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(1):15.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology