Vol 60, No 5 (2010)
Doniesienie wstępne

open access

Page views 573
Article views/downloads 1093
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej 21 genowego wskaźnika ryzyka nawrotu nowotworu (recurrence score) we wczesnym raku piersi. Doniesienie wstępne

J. Pawlęga, P. Różanowski, L. Rudnicka-Sosin
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):433.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology