Vol 60, No 5 (2010)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Metodologia modelu proporcjonalnego ryzyka Cox’a

B. Asselain, R. F. Mould

DOI: 10.5603/njo.52166
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):403.
Artykuły oryginalne

Dane statystyczno-rozliczeniowe przekazywane do NFZ w latach 2004-2009 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

A. Tkacz, A. Śliwczyński, K. Krajewski-Siuda, J. Paszkiewicz

DOI: 10.5603/njo.52167
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):410.
Doniesienie wstępne

Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej 21 genowego wskaźnika ryzyka nawrotu nowotworu (recurrence score) we wczesnym raku piersi. Doniesienie wstępne

J. Pawlęga, P. Różanowski, L. Rudnicka-Sosin

DOI: 10.5603/njo.52170
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):433.
Artykuły przeglądowe

Niedożywienie u chorych na raka przełyku: występowanie, przyczyny, następstwa, rozpoznanie, leczenie

B. Szczygieł

DOI: 10.5603/njo.52171
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):436.

Rola przeciwciał monoklonalnych w transporcie leków do komórek nowotworowych

M. Szwed, A. Marczak, A. Rogalska, A. Matusiak, Z. Jóźwiak

DOI: 10.5603/njo.52172
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):442.
Rozmowa NOWOTWORÓW

z prof. dr hab. n. med. Jackiem Jassemem Prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

DOI: 10.5603/njo.52173
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):451.
Varia - Standard i jakość leczenia w onkologii

Onkologia kliniczna – uwarunkowania jakości postępowania

M. Krzakowski

DOI: 10.5603/njo.52174
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):453.

Standardy i jakość leczenia w onkologii – opinia chirurga ogólnego

J. Kulig, J. Legutko

DOI: 10.5603/njo.52175
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):456.

Aktualna sytuacja kadrowa w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Polsce

J. Stelmachów

DOI: 10.5603/njo.52176
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):458.
Wykład im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Problemy i perspektywy leczenia dorosłych chorych na mięsaki i czerniaki

W. Ruka, P. Rutkowski

DOI: 10.5603/njo.52177
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):460.
Wspomnienia

Profesor Jan Steffen – człowiek nauki i pracy (1936-2009)

M. Chorąży, J. Limon

DOI: 10.5603/njo.52178
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):465.
List do Redakcji

Egzaminy na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej

B. Gwiazdowska

DOI: 10.5603/njo.52179
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):477.
Onkologia w Internecie

Rzadkie nowotwory w Internecie

W. Wysocki

DOI: 10.5603/njo.52180
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):478.
Sprawozdania

Spotkanie po ASCO

B. Radecka

DOI: 10.5603/njo.52181
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):481.

Kurs „Breast cancer oncologic and reconstructive surgery” w Mediolanie

T. Majewski, K. Czerniawski

DOI: 10.5603/njo.52182
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):492.
Książki nadesłane
Kronika

Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

DOI: 10.5603/njo.52184
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):495.

Jeszcze o Zjeździe PTChO

DOI: 10.5603/njo.52185
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):498.

Radioterapia na Podkarpaciu rozwija się

J. Gawełko

DOI: 10.5603/njo.52186
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):503.

Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2009

DOI: 10.5603/njo.52187
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):504.
Komunikaty

Komunikaty

DOI: 10.5603/njo.52188
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):506.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl