Vol 60, No 5 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 319
Article views/downloads 2533
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki pilotażowego, jednoośrodkowego badania klinicznego z naprzemiennym stosowaniem wysokodawkowanego metotreksatu oraz doksorubicyny z cisplatyną w neoadiuwantowym leczeniu mięsaka kościopochodnego u dzieci i młodocianych

M. W. Karwacki, W. Woźniak, I. Ługowska, M. Rychłowska-Pruszyńska
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):425.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology