Vol 60, No 5 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 343
Article views/downloads 543
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dane statystyczno-rozliczeniowe przekazywane do NFZ w latach 2004-2009 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

A. Tkacz, A. Śliwczyński, K. Krajewski-Siuda, J. Paszkiewicz
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(5):410.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology