Vol 60, No 2 (2010)
Artykuły przeglądowe

open access

Page views 536
Article views/downloads 25867
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zasady kwalifikacji zmian gruczołu piersiowego wykrytych w badaniu mammograficznym według systemu BI-RADS

K. Wardzyńska, E. Wesołowska
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):136.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology