Vol 60, No 2 (2010)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Q-TWiST i jakość życia u pacjentów onkologicznych

P. Tai, E. Yu, K. Joseph

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):101.
Artykuły oryginalne

Ocena duktoskopii jako nowej metody diagnostycznej w chorobach piersi na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa

J. Zieliński, R. Jaworski, M. Świerblewski, W. J. Kruszewski, P. Kabata, B. Strzelczyk, K. Eidem, A. Kopacz, J. Jaśkiewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):116.

Pięcioletnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce

U. Wojciechowska, J. Didkowska, W. Zatoński

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):122.
Opis przypadku
Artykuły przeglądowe

Zasady kwalifikacji zmian gruczołu piersiowego wykrytych w badaniu mammograficznym według systemu BI-RADS

K. Wardzyńska, E. Wesołowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):136.

Status genu K-RAS jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku jelita grubego

M. Bartczak, A. Sałagacka, M. Mirowski, E. Balcerczak

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):147.

Czynniki prognostyczne u chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy leczonych napromienianiem

P. Blecharz, K. Urbański, M. Reinfuss

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):157.
Rekomendacje

Profilaktyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Rekomendacje Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

S. Giebel, J. Walewski, E. Nowara, J. Nieckula, B. Ostrowska, G. Rymkiewicz, K. Warzocha, B. Stella-Hołowiecka, J. Meder, J. Hołowiecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):161.
Historia medycyny

25 lat Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Warszawie na Ursynowie

J. Gałecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):175.
Varia
Onkologia w Internecie

Strona internetowa Dana-Farber Cancer Institute

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):187.
Wspomnienia

Profesor Zofia Kietlińska

K. Wypych

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):190.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z XIII Światowej Konferencji na temat Raka Płuca w San Francisco

J. Mądrzak

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):192.
Ocena książki
Kronika
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):198.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl