Vol 60, No 2 (2010)
Opis przypadku

open access

Page views 722
Article views/downloads 2578
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rozrosty wewnątrzzrazikowe piersi – zmiany z pogranicza zmian łagodnych i złośliwych, a ryzyko wystąpienia raka inwazyjnego piersi Opis przypadku raka inwazyjnego zrazikowego (CLI ) 13 lat po chirurgicznym usunięciu blizny promienistej z wieloogniskowym rakiem zrazikowym in situ (CLIS)

K. Wardzyńska, E. Wesołowska, J. Barańska
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):129.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology