Vol 60, No 2 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 333
Article views/downloads 1439
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena duktoskopii jako nowej metody diagnostycznej w chorobach piersi na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa

J. Zieliński, R. Jaworski, M. Świerblewski, W. J. Kruszewski, P. Kabata, B. Strzelczyk, K. Eidem, A. Kopacz, J. Jaśkiewicz
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):116.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology