Vol 60, No 2 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 377
Article views/downloads 943
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Porównanie jakości życia i wybranych parametrów żywieniowych chorych po całkowitym wycięciu żołądka z powodu nowotworu złośliwego i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego sposobem Roux-en-Y lub wstawką jelitową Longmire-Henleya

T. Olesiński, M. Talarek, M. Szpakowski,  D. Król, P. Saramak, J. Bednarczyk, A. Szawłowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(2):109.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology