Vol 60, No 1 (2010)
Opis przypadków

open access

Page views 355
Article views/downloads 802
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego w następstwie leczenia talidomidem

M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, M. Chełstowska, E. Mendek-Czajkowska, K.  Warzocha, R. Maryniak
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):37.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology