Vol 60, No 1 (2010)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Chirurgia w leczeniu czerniaków

S. Trepka, P. Rutkowski, Z. I. Nowecki, J. Słuszniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):1.
Artykuły oryginalne

Leczenie operacyjne powikłań terapii molekularnie celowanej zaawansowanych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)

P. Rutkowski, Z. I. Nowecki, W. Dziewirski, J. A. Siedlecki, U. Grzesiakowska, W. Ruka

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):15.

Interleukina 8 i jej polimorfizm (-251) T/A w raku piersi i HIV - rola zapalnego mikrośrodowiska

A. Kołacinska, E. Jabłonowska, K. Przybyłowska, J. Rykała, M. Galicki, M. Pawlak, Z. Morawiec

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):23.

Ocena ekspresji i wartości prognostycznej metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej –1, –2 i –9 w raku krtani

W. Pietruszewska, J. Kobos, T. Durko, A. Murlewska, K. Bojanowska-Poźniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):28.
Opis przypadków

Pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego w następstwie leczenia talidomidem

M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, M. Chełstowska, E. Mendek-Czajkowska, K.  Warzocha, R. Maryniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):37.
Artykuły przeglądowe

Czynniki warunkujące skuteczność leczenia tamoksyfenem u chorych na raka piersi

M. Wieczorek-Rutkowska, J. Jassem

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):42.

Maspina: nowy cel terapii przeciwnowotworowej

K. Karwasik-Kajszczarek, K. Futyma, T. Kubiatowski, J. Wojcierowski, H. Wiktor

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):50.
Rekomendacje

Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W. Ruka, P. Rutkowski, M. Krzakowski, U. Grzesiakowska, K. Ptaszyński, A. Jeziorski, W. Polkowski, J. Ryś, J. Słuszniak, W. Dziewirski, T. Morysiński, T. Świtaj, M. Bębenek, J. A. Siedlecki, J. Limon, Z. I. Nowecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):55.
Historia medycyny
Onkologia w Internecie

Serwis OncologySTAT

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):80.
Wspomnienia

Profesor Stefan Wesołowski

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):82.
List do Redakcji

Egzaminy na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej

B. Gwiazdowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):84.
Sprawozdanie
Ocena książki
Kronika

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):91.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):92.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):96.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl