Vol 60, No 1 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 338
Article views/downloads 691
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena ekspresji i wartości prognostycznej metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej –1, –2 i –9 w raku krtani

W. Pietruszewska, J. Kobos, T. Durko, A. Murlewska, K. Bojanowska-Poźniak
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):28.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology