Vol 60, No 1 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 383
Article views/downloads 560
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Interleukina 8 i jej polimorfizm (-251) T/A w raku piersi i HIV - rola zapalnego mikrośrodowiska

A. Kołacinska, E. Jabłonowska, K. Przybyłowska, J. Rykała, M. Galicki, M. Pawlak, Z. Morawiec
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):23.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology