Vol 60, No 1 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 326
Article views/downloads 508
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie operacyjne powikłań terapii molekularnie celowanej zaawansowanych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)

P. Rutkowski, Z. I. Nowecki, W. Dziewirski, J. A. Siedlecki, U. Grzesiakowska, W. Ruka
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(1):15.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology