Vol 61, No 6 (2011)
Artykuły przeglądowe

open access

Page views 404
Article views/downloads 1801
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wdrożenie systemu CyberKnife z opcją śledzenia (tracking) w radioterapii stereotaktycznej chorych na raka płuca we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania

A. Idasiak, K. Galwas-Kliber, A. Grządziel, M. Stąpór-Fudzińska, L. Miszczyk, R. Suwiński
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):581.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology