Vol 61, No 6 (2011)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Polskie Badanie nt. raka żołądka: sukces czy porażka?

T. Popiela

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):545.
Artykuły oryginalne

Leczenie ratujące chorych na raka z komórek Merkla

P. Tai, A. Assouline, K. Joseph, Ji D. Lian, C. Krzisch, E. Yu

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):548.

Rak płuca w świetle danych Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2009

M. Dworski, A. Śliwczyński, A. Tkacz, B. Wójcik-Klikiewicz, K. Krajewski-Siuda, M. Krzakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):554.

Ocena wyników leczenia pacjentek z przedinwazyjnym rakiem piersi (CDIS)

Z. Jodkiewicz, B. Trzaska, E. Chmielewska, W. Michalski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):563.
Opis przypadku

Zastosowanie techniki napromieniania „RapidArc” w leczeniu miejscowej wznowy raka piersi

K. Trela, A. Niemiec, L. Misztal, D. Gabryś

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):568.
Artykuły przeglądowe

Gen strukturalny – ewolucja pojęcia i dylematy

M. Chorąży

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):571.

Wdrożenie systemu CyberKnife z opcją śledzenia (tracking) w radioterapii stereotaktycznej chorych na raka płuca we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania

A. Idasiak, K. Galwas-Kliber, A. Grządziel, M. Stąpór-Fudzińska, L. Miszczyk, R. Suwiński

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):581.
Historia medycyny

Promienie X w latach 1896-1897

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):590.
Varia
Onkologia w Internecie

Kalkulatory medyczne

W. M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):617.
Wspomnienie

Profesor Barbara Gwiazdowska

W. Bulski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):619.
Recenzenci Nowotworów

Recenzenci prac nadesłanych do Nowotworów

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):622.
Kronika
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):627.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(6):633.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl