Vol 61, No 5 (2011)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 308
Article views/downloads 934
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wstępne wyniki i tolerancja radioterapii skojarzonej z hipertermią w pilotowej grupie chorych na raka piersi z nieoperacyjnymi wznowami na ścianie klatki piersiowej

B. Sas-Korczyńska, T. Walasek, M. Hetnał, A. Kokoszka, S. Korzeniowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):444.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology