Vol 61, No 5 (2011)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły oryginalne

Ocena śródfrakcyjnej ruchomości gruczołu krokowego w trakcie radioterapii chorych na raka stercza

D. Bodusz, G. Głowacki, L. Miszczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):439.

Wstępne wyniki i tolerancja radioterapii skojarzonej z hipertermią w pilotowej grupie chorych na raka piersi z nieoperacyjnymi wznowami na ścianie klatki piersiowej

B. Sas-Korczyńska, T. Walasek, M. Hetnał, A. Kokoszka, S. Korzeniowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):444.

Ocena wiedzy pacjentek Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych

K. Adamowicz, J. M. Zaucha, M. Majkowicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):449.
Opis przypadku
Artykuły przeglądowe

Kompleksy metali w terapii nowotworowej. Teraźniejszość i przyszłość

L. Trynda-Lemiesz, U. Śliwińska-Hill

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):465.

Nowotwory Spitzoidalne: przewidywanie nieprzewidywalnego?

J. Lakomy, W. Biernat

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):475.
Rekomendacje
Historia medycyny
Materiały do historii polskiej onkologii
Varia
Onkologia w Internecie

Serwis internetowy College of American Pathologists

W. M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):518.
Wspomnienia

Prof. Jerzy Meyza (wspomnienia z ponad pół wieku współpracy i przyjaźni)

A. Kułakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):521.

Profesor Jerzy Meyza

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):522.
Sprawozdania

I Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):523.

VIII Usteckie Dni Onkologiczne

Z. Stojčev

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):525.

Szkoła laparoskopowej chirurgii jelita grubego w Paryżu

Z. Stojčev

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):526.
Książki nadesłane

„Dziennik z czynności moich w Ursinowie...” (Julian Ursyn Niemcewicz)

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):530.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):533.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(5):539.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl