Vol 61, No 4 (2011)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 330
Article views/downloads 3200
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Jednoczesna radiochemioterapia jako leczenie oszczędzające narząd u chorych z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo, płaskonabłonkowego raka krtaniowej części gardła

D. Kiprian, A. Kawecki, A. Jarząbski, W. Michalski
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):336.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology