Vol 61, No 4 (2011)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Stan chirurgii onkologicznej w Polsce w 2010 roku

K. Herman

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):315.

Wykorzystanie 18F-FDG PET-CT do planowania leczenia napromienianiem

K. J. Carson, G. G. Hanna, A. R. Hounsell

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):326.
Artykuły oryginalne

Liczba chorych na nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku – chorobowość 5-letnia

J. Didkowska, U. Wojciechowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):332.

Analiza danych epidemiologicznych chorych na czerniaka leczonych w latach 1996-2007 w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

G. Kuciel-Lisieska, J. Godlewski, S. Lisieska-Tyszko, A. Lachowski, G. Licznerska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):344.
Opis przypadku

Chłoniak nieziarniczy jako wtórny nowotwór po terapii chrzęstniakomięsaka u 9-letniego chłopca – opis przypadku

O. Zając-Spychała, K. Derwich, K. Mazur-Melewska, J. Wachowiak

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):363.
Artykuły przeglądowe

Stan obecny oraz perspektywy leczenia czerniaka uogólnionego

M. Skórzewska, E. Stępak, W. P. Polkowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):367.

Hialuronian w chorobach nowotworowych – patofizjologia i perspektywy farmakoterapii

M. S. Karbownik, J. Z. Nowak

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):380.
Rozmowa Nowotworów
Varia
Onkologia w Internecie

Serwis WWW Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

W. M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):403.
Sprawozdania

Jubileusz 60-lecia krakowskiego Centrum Onkologii

W. M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):406.

Sprawozdanie z konferencji „MicroRNA and Non-Coding RNA and Cancer”

A. Świercz

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):409.
Książki nadesłane

„Podstawy chirurgii” (red. Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał)

H. Gaetner

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):414.

„Radiologiczny atlas guzów kości” (red. Urszula Grzesiakowska)

J. Dziukowa

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):415.
Kronika

Wysokie odznaczenia

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):417.

Nagroda „Wybitny Polak”

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):418.

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):418.

Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):421.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):424.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(4):430.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl