Vol 61, No 3 (2011)
Varia

open access

Page views 339
Article views/downloads 881
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Szkolenie rezydentów i stażystów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie: analiza pierwszego kursu wprowadzającego w celu poszukiwania modelowych rozwiązań dydaktyczno-edukacyjnych

M. Galicka, M. Kornblit, W. Szymańska, W. Chmielarczyk, A. W. Szawłowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(3):300.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology