Vol 61, No 2 (2011)
Opis przypadku

open access

Page views 345
Article views/downloads 1509
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczne leczenie chorego na szpiczaka plazmocytowego IgE przy użyciu programu PAD (bortezomib, doksorubicyna, deksametazon) i autologicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych – pierwszy przypadek szpiczaka IgE w Polsce

R. Pogłód, M. Kraj, B. Kruk, R. Hagedorna-Tronina, M. Łętowska, K. Warzocha
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):134.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology