Vol 61, No 2 (2011)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykły oryginalne

Nosicielstwo mutacji w eksonie 6 genu NBS1 a ryzyko zachorowania na mięśniaki macicy

D. Czapczak, A. Markowska, M. Piątkowska, Z. Friebe, A. Polaszewski, M. Chechlińska, J. Markowska, A. Kluska, J. Steffen

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):109.

Wybrane parametry zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2003

- Gawełko, M. Marć, G. Hejda, P. Król, D. Kazalski, A. Prejsnar, A. Rybka-Szczupak

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):114.

Doświadczenia własne w leczeniu lito-pseudobrodawkowatych nowotworów trzustki (SPN – solid pseudopapillary neoplasms)

A. Cichocki, G. Nawrocki, K. Roszkowska-Purska, M. Jóźwiak, P. Jackiewicz, A. Puerto Cardozo

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):126.

Wpływ wybranych czynników klinicznych na objętość drenażu po radykalnej mastektomii

W. M. Wysocki, T. Burzyński, J. Mituś

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):130.
Opis przypadku
Artykuły przeglądowe

Znaczenie polimorfizmów genowych w chemioterapii nowotworów

J. Huszno, E. Nowara, R. Suwiński

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):141.

Technika Fast Track – zastosowanie u pacjentów oddawanych elektywnym operacjom jelita grubego

J. Zygoń, K. Gołąbek-Dropiewska, M. Sowa, V. Parisi, R. Cirminiello, J. Jaśkiewicz, J. Zieliński, K. Drucis

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):150.
Rekomendacje

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na pierwotne nowotwory złośliwe kości u dorosłych

P. Rutkowski, T. Mazurkiewicz, M. Krzakowski, K. Ptaszyński, T. Klepacka, U. Grzesiakowska, S. Falkowski, T. Świtaj, Z. I. Nowecki, T. Morysiński, J. Spindel, E. Chmielik, S. Dragan, J. Nazar, D. Kotrych, J. Skowroński, A. Szumera-Ciećkiewicz, A. Szafrański, J. Szumiło, M. Karpik, K. Balcerkiewicz, R. Mazuryk, B. Jarosz, M. Rychłowska-Pruszyńska, M. Rzeszutko, A. Nowakowski, J. Rys, W. T. Olszewski, W. Woźniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):159.
Rozmowa NOWOTWORÓW
Varia

Co wiemy o kontroli jakości w polskim w skryningu raka piersi?

E. Wesołowska, P. Seroczyński

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):172.

Niemieckie Muzeum Roentgena

U. Busch

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):174.

Refleksje na temat perspektywy edukacji onkologicznej w Polsce

W. Chmielarczyk, M. Galicka, K. Wojtaszczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):178.
Historia medycyny

Wydobycie uranu i rafinowanie radu w St. Joachimsthal (Jáchymovie)

J. L. Marshall

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):181.
Wspomnienia
Listy do Redakcji

Czy biała emigracja zagraża polskiej onkologii?

W. Chmielarczyk, M. Galicka, K. Wojtaszczyk, W. Szymańska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):190.

Egzamin na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej

B. Gwiazdowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):192.
Onkologia w Internecie

PLoSOne – innowacyjne czasopismo elektroniczne

W. M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):193.
Sprawozdanie
Książka nadesłana
Kronika

Inauguracja Roku Marii Skłodowskiej-Curie

M. Wojtach

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):200.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):202.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):208.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl