Vol 61, No 2 (2011)
Artykły oryginalne

open access

Page views 375
Article views/downloads 4878
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Doświadczenia własne w leczeniu lito-pseudobrodawkowatych nowotworów trzustki (SPN – solid pseudopapillary neoplasms)

A. Cichocki, G. Nawrocki, K. Roszkowska-Purska, M. Jóźwiak, P. Jackiewicz, A. Puerto Cardozo
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(2):126.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology