Vol 61, No 1 (2011)
Rekomendacje

open access

Page views 517
Article views/downloads 2494
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zalecenia w zakresie zastosowania badań pozytonowej emisyjnej tomografii w onkologii

M. Krzakowski, P. Rutkowski, J. Jassem, R. Zaucha, J. Fijuth, J. Słuszniak, B. Jarząb, W. Zegarski, B. Małkowski, A. Kawecki, W. Rzyman, A. D’Amico, A. Stelmach, W. Polkowski, L. Królicki
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):57.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology