Vol 61, No 1 (2011)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji
Artykuły oryginalne

Program rozszerzonego dostępu do leku lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną u chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 w stadium miejscowego zaawansowania lub rozsiewu w Polsce

T. Pieńkowski, J. Pikiel, A. Jagiełło-Gruszfeld, M. Wojtukiewicz, E. Nowara, J. Załuski, E. Chmielowska, I. Ryniewicz-Zander, J. Krzyżanowska, A. Goszczyński

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):9.

Zachorowalność na nowotwory złośliwe okrężnicy w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2005

 J. Gawełko, M. Binkowska-Bury, G. Hejda, P. Król, D. Sawka, Z. Wcisło, B. Buczek-Orzechowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):16.

Rola metod obrazowania w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia chłoniaków oczodołów

U. Grzesiakowska, A. Jezierski, M. Smorczewska, B. Brzeska, M. Olszewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):26.
Opisy przypadków

Węzeł chłonny wartowniczy  niewidoczny podczas odroczonej limfoscyntygrafii: rola znaczenia barwnika

A. Jangjoo, G. Shabani, R. Zakavi, V. Reza Dabbagh Kakhki, R. Sadeghi

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):30.

Eccrine porocarcinoma grzbietowej powierzchni wskaziciela - opis przypadku

M. Molski, Ł. Ulatowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):32.
Artykuły przeglądowe

Radioterapia wielowymiarowa raków płaskonabłonkowych regionu  głowy i szyi: nowa koncepcja u progu praktyki klinicznej

R. Suwiński, M. Śnietura, M. Jaworska, B. Nikiel, G. Woźniak, A. Mucha-Małecka, R. Tarnawski, E. Nowara, D. Lange

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):36.

Zespół von Recklinghausena (Neurofibromatoza typu 1)  – najczęstszy uwarunkowany genetycznie zespół prowadzący do powstawania mięsaków tkanek miękkich

M. Sałamacha, H. Koseła, S. Falkowski, B. Cybulska-Stopa, Z. I. Nowecki, P. Rutkowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):43.

PEComa – grupa rzadkich nowotworów pochodzenia mezenchymalnego

A. Klimczak, M. Pękul, K. Wiater, P. Rutkowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):52.
Rekomendacje

Zalecenia w zakresie zastosowania badań pozytonowej emisyjnej tomografii w onkologii

M. Krzakowski, P. Rutkowski, J. Jassem, R. Zaucha, J. Fijuth, J. Słuszniak, B. Jarząb, W. Zegarski, B. Małkowski, A. Kawecki, W. Rzyman, A. D’Amico, A. Stelmach, W. Polkowski, L. Królicki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):57.

Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych  na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

P. Rutkowski, J. Kulig, M. Krzakowski, C. Osuch, J. A. Siedlecki, A. Nasierowska-Guttmejer,  J. Sygut, J. Limon,   A. Jeziorski, U. Grzesiakowska, K. Ptaszyński, J. Słuszniak,  W. Polkowski, E. Starosławska, M. Polkowski,   M. Bębenek, M. Matłok, K. Urbańczyk,  W. Olszewski, S. Głuszek, Z. I. Nowecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):70.
Varia

Bank Radu w Grand Junction w stanie Kolorado

J. O. Lubenau, R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):81.
Listy do Redakcji

List

J. Pawlęga

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):84.

Odpowiedź

U. Wojciechowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):84.
Onkologia w Internecie

Jak zweryfikować oryginalność tekstów naukowych?

W. M. Wysocki, A. L. Komorowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):85.
Sprawozdanie
Omówienie książki
Kronika

V Mazowieckie Spotkania Onkologiczne w Warszawie

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):95.

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):97.

Rok Marii Skłodowskiej-Curie

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):98.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Onkologów Seniorów

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):98.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):99.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):105.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl